Vad tränar vi?

I Romele Jujutsu tränar vi stilarten Oryū Jujutsu, där Oryū kan översättas till åsens väg. Oryū Jujutsu har sin grund i jujutsu men har även tagit in tekniker från andra kampsporter så som karate, kempo, MMA, hapkido, krav maga och aikido. De lägre bältesgraderna fokuserar på förflyttningstekniker, fallteknik samt grundläggande karate och jujutsu försvarstekniker. Försvarsteknikerna utgår ifrån människans naturliga rörelsemönster och instinktiva reaktioner då man utsätts för hot. I de högre bältesgraderna skiftar fokus mer mot offensivt förvar. Försvar mot tillhyggen och vapen introduceras i de högre bältesgraderna. Stilarten fokuserar på att ha simpla men effektiva tekniker för självförsvar. Vi tränar även en hel del smidighet och fallteknik med inslag av enklare parkour.

Nybörjare?
Om du vill börja hos oss är det bara att komma till ett av träningstillfällena och prova på. Du kan börja i vår ungdomsgrupp det år du fyller 10 år. Du får lov att provträna några gånger innan du behöver betala in medlems- och träningsavgiften. Som nybörjare behöver du inte ha någon jujutsudräkt (eller gi som det heter på japanska) utan det går bra att träna i t-shirt och långa träningsbyxor. Det är även rekommenderat att ta med sig vattenflaska och eventuellt en liten handduk.

Gradering
Varje termin avslutas med valfri gradering där man kan testa om man uppnått de krav som ställs för att avancera i graderna. Nedan tabell beskriver vilka bältesgrader samt krav som vi tillämpar inom Oryū Jujutsu för vuxna. Det finns även en kolumn med den approximativa tiden det krävs för att kunna tillgodogöra sig teknikerna till varje bältesgrad.

Grad

Bältesfärg

Graderingskrav

Terminer

Nybörjare

 Vitt Detta bälte har man när man börjar träna.

       –

5 kyū

 Gult Samtliga tekniker till gult bälte och grundläggande budoetik.

     ca: 1

4 kyū

 Orange Samtliga tekniker till gult och orange bälte.

     ca: 1

3 kyū

 Grönt Samtliga tekniker till gult, orange och grönt bälte.

     ca: 2

2 kyū

 Blått Samtliga tekniker till gult, orange, grönt och blått bälte.
Varit hjälptränare minst 1 termin.
Tidigast det år man fyller 15 år.

     ca: 2

1 kyū

 Brunt Samtliga tekniker till gult, orange, grönt, blått och brunt bälte.
Varit hjälptränare minst 2 terminer.

     ca: 3

1Dan

 Svart Samtliga tekniker till gult, orange, grönt, blått, brunt och svart bälte.
Varit hjälptränare minst 2 terminer.
Ha fyllt 18 år.

  ca: 4 – 6

Ungdomsgruppen graderar ett reducerat antal tekniker till varje ny grad i jämförelse med  vuxengruppen. Detta innebär att ungdomar som går upp i vuxengruppen måste gradera de tekniker som de inte har gjort innan de fortsätter enligt graderingskriterierna i vuxengruppen.

Vilka tekniker som ingår till de olika bältesgraderna är ständigt under revidering och bestäms ytterst av den tekniska kommittén bestående av Fredrik Edman. Målet är att Oryū Jujutsu skall vara en “levande” stilart som hela tiden utvecklas och förbättras. Tekniska kommittén tar gärna emot förslag och synpunkter (för att undvika missförstånd så lämnas alla förslag muntligen till någon i kommittén).