Med anledning av Coronaviruset

Romelejujutsu följer Folkhälsomyndighetens och UDs rekommendationer när det gäller Coronaviruset.

Vårt förhållningssätt till rådande situation är som följer.

  • Vi kommer i dagsläget inte att ställa in träningen. Detta kan komma att ändras med kort varsel så håll ett öga här på vår hemsida samt/eller på vår Facebook sida.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller har symptom på hosta, feber, eller har problem med luftvägarna. Detta gäller även om symptomen är lindriga, dvs det är inte ok att komma och ”träna lätt” eller bara vara med en kort stund om ni inte känner er helt friska.
  • Stanna hemma i 14 dagar efter att du varit i någon av de länder som UD avråder från att åka till, dvs ingen träning under denna tid. Samma sak gäller om någon av dina närstående har varit i någon av dessa högriskområden, dvs du stannar hemma i 14 dagar efter att din närstående senast potentiellt utsattes för viruset, oavsett om man känner av några symptom eller ej. 
     

Det är viktigt att vi visar respekt och omtanke för varandra och inte kommer till träningen eller skickar barnen till träningen om de inte är friska!! 

Även om man inte själv är orolig för att vara sjuk så finns det personer i föreningen som tillhör riskgruppen och där konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. 

Vi får hoppas att vi slipper bli drabbade! 

//Styrelsen